• quat tran ninh binh,
  • VSC - Luôn hướng tới lợi ích khách hàng

    1. LỢI ÍCH VỀ TÀI CHÍNH


     - Khách hàng không phải trả các khoản phí về tuyển dụng và đào tạo nhân viên
     - Khách hàng phông phải trả các khoản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản trợ cấp khác cho đội ngũ nhân viên bảo vệ theo quy định của pháp luật.
     - Khách hàng không phải trả các khoản phí tăng thêm cho các ngày lễ, tết,…
     - Được bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho những rủi ro bởi tập đoàn bảo hiểm Quốc tế.

     

    Xem thêm